اخبار

آقای مک مستر سفر جدید کشور نیوزیلند به همراه دبیر دومشان آقای مک دونالد و آقای هدایت رایزن اقتصادی سفارت، از دفتر نمایندگی شرکت رابینسون سایزمیک در ایران بازدید به عمل رساندند....