زلزله توهوکو Tag

شاید بتوان زلزله توهوکو در 11 مارس 2011 و موج سونامی پس از آن را فاجعه بارترین رخداد طبیعی قلمداد کرد. در این مقاله به بررسی این رخداد طبیعی و عملکرد سازه های مجهز به جداگر لرزه ای می پردازیم....

زلزله توهوکو این امکان را فراهم کرد تا ساختمان های جداسازی لرزه ای شده بلند مرتبه، تحت زلزله ای با مدت زمان طولانی، فرکانس پایین و دامنه شتاب بسیار بالا قرار بگیرند و عمکردشان محک بخورد....