مقاوم سازی Tag

مهاربند کمانش تاب (BRB) ابزاری کم هزینه و قدرتمند برای مقاوم سازی سازه بیمارستان ها (فولادی و بتنی) می باشد. بیمارستان ها از مهمترین سازه ها در حین وقوع زلزله و پس از آن به حساب می آیند....

گزارشی مختصر از مقاوم سازی ساختمان های مسکونی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه با سیستم مهاربند کمانش ناپذیر (مهاربند کمانش تاب) شرکت پویا تدبیر ویرا (ویرا بریس)...