دمپر Tag

برج ۱۸۳ متری توره کوئارزو علاوه بر ظاهر نمایان و اصطلاحاً معماری Hi-Tech به فناوری میراگر اصطکاکی برای کنترل جابجایی بیش از حد آن در طبقات بالایی،مجهز شده است....

پس از تجربه زلزله های بزرگ، نقاط ضعف طرح ها و سیستم های سازه ای متعارف برجسته و استفاده از سیستم های کنترل ارتعاشات لرزه ای مانند جداگرهای لرزه ای و میراگرها، بیش از پیش مورد توجه واقع شد. ...