آیا محدودیتی در ظرفیت جداسازهای لرزه ای وجود دارد؟

27 نوامبر 2018| بانک مقالات| نویسنده: |
نمای کلی از سکوی نفتی جداسازی لرزه ای شده در کشور روسیه و مشخصات تجهیزات جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی (FPS)
نمای کلی از سکوی نفتی جداسازی لرزه ای شده در کشور روسیه و مشخصات جداسازهای لرزه ای

همواره این سوال مطرح بوده که در طراحی سازه­ های جداسازی لرزه ای شده، آیا محدودیتی از منظر ساخت و آزمایش، در ظرفیت نیرویی و تغییرشکلی سامانه های جداساز لرزه ای وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که به تجربه پروژه های قبلی انجام شده باز گردیم:

بزرگترین جداساز لرزه  ای استفاده شده در دنیا

 

شاید در حال حاضر بزرگترین جداساز لرزه ­ای دنیا، تعدادی جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی تک قوسی (FPS) است که در احداث سکوی نفتی Sakhalin II در کشور روسیه استفاده شده است. در احداث این سازه که در ناحیه ای با خطر لرزه خیزی بالا واقع شده است، در مجموغ از ۴ عدد جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی تک قوسی استفاده شده است که مشخصات آن ها در شکل مقابل ارائه شده است:

حداکثر نیروی فشاری وارد بر این سامانه های جداساز لرزه ای ۸۷,۴۰۰ کیلونیوتن (تقریباً معادل ۹۰۰۰ تن) است. بسته به شرایط، امکان ساخت این جداساز لرزه ای هست؛ اما با توجه به امکانات آزمایشگاهی موجود، امکان انجام آزمایشات مربوطه، مخصوصاً آزمایشات دینامیکی، بر روی آن وجود ندارد. لذا بر اساس ضوابط استانداردهای موجود (مانند بند ۱۷٫۸٫۲٫۳ استاندارد ASCE7)، نمونه مقیاس شده ای از این جداساز اصطکاکی پاندولی ساخته شد و تحت اثر آزمایشات دینامیکی مربوطه قرار گرفت.

مشخصات جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی واقعی (سمت چپ) و حالت مقیاس شده (سمت راست)
مشخصات جداساز لرزه ای واقعی (سمت چپ) و حالت مقیاس شده (سمت راست)
تصویر جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی واقعی (سمت چپ) و مقیاس شده (سمت راست)
تصویر جداساز لرزه ای واقعی (سمت چپ) و مقیاس شده (سمت راست)
نتایج آزمایش دینامیکی بر روی جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی مقیاس شده
نتایج آزمایش دینامیکی بر روی جداساز لرزه ای مقیاس شده
آزمایش جداساز اصطکاکی پاندولی (FPS) پروژه سکوی نفتی با ابعاد واقعی تحت اثر نیروی فشاری
آزمایش جداساز اصطکاکی پاندولی پروژه سکوی نفتی با ابعاد واقعی تحت اثر نیروی فشاری

تست بارگذاری جداساز لرزه ای


نکته جالب توجه اینکه درست است که امکان انجام آزمایشات دینامیکی بر روی جداساز لرزه ای با مقیاس واقعی وجود ندارد، ولی کلیه سامانه های جداساز لرزه ای تولیدی با ابعاد واقعی، قبل از تحویل به کارفرما تحت اثر حداکثر نیروی فشاری وارده آزمایش شدند تا از طراحی و ساخت صحیح آنها اطمینان حاصل شود (شکل مقابل). 

در نتیجه با توجه ضوابط موجود می توان نتیجه گرفت که هیچگونه محدودیتی در ساخت و آزمایش جداساز اصطکاکی از هر نوع (اصطکاکی پاندولی و اصطکاکی مسطح) وجود ندارد. اما در مورد جداساز لاستیکی محدودیتی هایی وجود دارد که طراح پروژه باید آن ها را مد نظر قرار دهد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه روند کنترل کیفیت سامانه های جداساز لرزه ای به صفحه «روند کنترل کیفیت» مراجعه کنید.

* استفاده از مطالب این صفحه با ذکر منبع و لینک مستقیم به آن، بلامانع است.

مطالب مرتبط

 

معرفی روش جداسازی لرزه ای

جداساز سربی لاستیکی (LRB)

جداساز اصطکاکی پاندولی (FPS)