بازدید سفیر نیوزیلند از دفتر نمایندگی شرکت رابینسون سایزمیک

16 دسامبر 2018| اخبار| نویسنده: |

آقای مک مستر سفر جدید کشور نیوزیلند به همراه دبیر دومشان آقای مک دونالد و آقای هدایت رایزن اقتصادی سفارت، از دفتر نمایندگی شرکت رابینسون سایزمیک در ایران بازدید به عمل رساندند. در این جلسه آقای مهندس پورصدر از مراوادات چندین و چند ساله خود با کشور نیوزیلند در حوزه مهندسی زلزله و فناوری نوین جداسازی لرزه ای، سخن گفتند. کارشناسان فنی این مجموعه نیز شرح مختصری از پروژه های اجرا شده یا در دست اجرا در ایران که به فناوری های نیوزیلندی مجهز خواهند شد، ارائه دادند.

کشور نیوزیلند از پیشگامان مهندسی زلزله در دنیاست و دانشمندان مهمی را در این عرصه به دنیا معرفی کرده است. دانشمند فقید دکتر بیل رابینسون از جمله این افراد بوده است. قریب به ده سال است که فناوری های نوینی از جمله جداساز سربی لاستیکی که توسط این دانشمند اختراع شده، در کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد. پروژه هایی با کاربری بیمارستانی، مسکونی، اداری، مدیریت بحران و … در کشور با استفاده از جداسازهای لرزه ای شرکت رابینسون سایزمیک در برابر زلزله محافظت می شوند.