نویسنده: Ali.akhlagh

مهاربند کمانش تاب (BRB) ابزاری کم هزینه و قدرتمند برای مقاوم سازی سازه بیمارستان ها (فولادی و بتنی) می باشد. بیمارستان ها از مهمترین سازه ها در حین وقوع زلزله و پس از آن به حساب می آیند....

این گزارش به بررسی و مقایسه روش های مختلف تکنولوژی کنترل لرزه ای در کشور های پیشرو در زمینه کنترل لرزه ­ای سازه ها، نظیر ژاپن و ایالات متحده آمریکا می پردازد....

جداسازی لرزه ای یک روش عملی برای کنترل ارتعاشات لرزه ای ترانسفورماتورهای قدرت و کاهش میزان خسارت های وارده به آن ها می باشد. تحقیقات  تحلیلی و تجربی نشان داده است، که جداساز لرزه ای می تواند برای تجهیزات الکتریکی بسیار مفید باشد....